www.painanta.com
Digitale Welt • Digital World
Bezahlen mit PayPal • Pay by PayPal • Zapłać z PayPal  

 

Home

 

etc.

usw.

 

 
Please note!

1st) Enter first your invoice-number and then click Pay Now.

2nd) Enter on the following page at "Price per item" the full invoice amount and click Continue. When you enter the sum use if need be instead of a comma[,] the point[.]. Reductions of the invoice amount will not be accepted!

3rd) Log in at PayPal with your e-mail adress and the password, follow the instructions and close the transaction.

4th) If you do not want to pay with a PayPal account, because you prefer payment by credit card, do not "Log In", but click on "Pay with Debit or Credit Card", follow the instructions and close the transaction.Bitte beachten!

1.) Tragen Sie hier zuerst Ihre Rechnungsnummer ein und klicken Sie dann auf Jetzt bezahlen.

2.) Tragen Sie dann auf der folgenden Seite bei "Einzelpreis" die vollständige Rechnungssumme ein und klicken Sie auf Weiter. Verwenden Sie ggf. bei der Eingabe der Summe anstelle von Komma[,] einen Punkt[.]. Kürzungen des Rechnungsbetrages werden nicht akzeptiert!

3.) Loggen Sie sich dann bei PayPal mit E-Mail-Adresse und Passwort ein, folgen den Anweisungen und schließen die Transaktion ab.

4.) Falls Sie nicht über einen PayPal Account bezahlen wollen, sondern lieber mit Lastschrift oder Ihrer Kreditkarte, gehen Sie bitte nicht auf "Einloggen", sondern auf "Ohne PayPal-Konto bezahlen" und wählen dann "Bank" für Lastschrift oder "Kreditkarte", folgen den Anweisungen und schließen die Transaktion ab.

Uwaga!

1.) Proszę najpierw wprowadzić numer rachunku a następnie kliknąć na Kup teraz.

2.) Proszę wprowadzić na następnej stronie, przy "Cena przedmiotu" kompletną sumę rachunku a następnie kliknąć na Kontynuuj. Ewentualnie przy wpisywaniu sumy proszę używać kropki[.], a nie przecińka[,]! Zaokrąglenia kwoty nie będą akceptowane!

3.) Za pomocą adresu mailowego i passworda proszę się zalogować i postępować zgodnie z instrukcjami, sfinalizować transakcję.

4) Jeśli nie chcą Państwo płacić za pośrednictwem konta PayPal, ale raczej kartą kredytową, proszę nie iść na "Zalogui się", ale na "Zapłać kartą", i postępować zgodnie z instrukcjami, sfinalizować transakcję.Invoice No.


Rechnungsnummer


 
Numer rachunku


   
 Help   Hilfe   Pomoc